Oferta

USŁUGI BIUROWE - TŁUMACZENIA - POMOC W URZĘDACH


* Gewerbeanmeldung – zakładanie działalności gospodarczej
* opieka biurowa w prowadzeniu działalności gospodarczej
usługi księgowe oraz pośrednictwo w kontaktach z urzędami
usługi w zakresie wycen i kosztorysów budowlanych
tworzenie biznesplanów i planów marketingowych
doradztwo dla pracodawców i pracowników
pomoc w kontaktach z wierzycielami
pomoc w uzyskaniu upadłości konsumenckiej
pomoc w uzyskaniu świadczeń socjalnych
(Kindergeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld, Arbeitslosengeld I i II)
pomoc w zakresie ubezpieczeń
tłumaczenia