Kindergeld

Kto ma prawo do Kindergeld?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym niemiecki zasiłek rodzinny przysługuje obywatelom Unii Europejskiej którzy pracują na terenie Niemiec lub prowadzą działalność gospodarczą oraz podlegają w RFN tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Kindergeld przysługuje na dzieci mające miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Nie jest wymagany meldunek dziecka na terenie Niemiec. Zasiłek przyznawany jest, co do zasady, na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletniości. Na dzieci, które ukończyły 18-ty rok życia, Kindergeld może być wypłacany dalej aż do ukończenia 25-go roku życia, dopóki dziecko nadal się kształci. Może się zdarzyć, iż prawo do Kindergeld ma więcej niż jedna osoba. Przykładowo może ono przysługiwać zarówno ojcu, jaki i matce, a nawet innej osobie wychowującej dziecko, np. dziadkowi. W takim przypadku urząd ustala, komu przysługuje zasiłek w pierwszej kolejności. Zgodnie z ustawodawstwem niemieckim zasiłek na dziecko jest wypłacany temu rodzicowi / opiekunowi, w którego gospodarstwie domowym pozostaje dziecko. Nie jest to jednak jedyne kryterium. Uwzględnić należy jeszcze kwestię zbiegu prawa do zasiłku rodzinnego w więcej niż jednym kraju, co zwykle ma miejsce w przypadku rodzin migrantów zarobkowych, np. kiedy jeden z rodziców tymczasowo opuszcza kraj w celu podjęcia pracy zarobkowej w innym państwie. Zgodnie z zasadą zakazu kumulacji świadczeń socjalnych w Unii Europejskiej, pracownik migrujący będzie miał prawo do wyrównania świadczenia rodzinnego do wysokości przysługującego mu zasiłku w państwie, w którym wykonuje pracę lub działalność gospodarczą.


Wysokosc Kindergeld:
1 dziecko -194€
2 dziecko – 194€
3 dziecko – 200€
Kazde nastepne dziecko – 225€

Dla naszych klientów przygotowaliśmy ofertę złożenia wniosku o przyznanie Kindergeld oraz prowadzenia sprawy przed niemieckimi instytucjami przyznającymi świadczenia rodzinne. W imieniu klienta składamy we właściwej niemieckiej instytucji wniosek o wypłatę niemieckiego  zasiłku rodzinnego. Odpowiadamy na wszelkie zapytania urzędu, a w razie wydania decyzji odmownej przez urząd wnosimy odwołanie.